Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1221286 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hung - ID: 1221286
 IP & Posted by:  98.71.216.238 on June 15, 2013 at 4:09pm
 Updated by:  May 21, 2018 at 1:31am
 Gender:  Male
 Age:  53
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San Diego
 State/Province:  California
 Zip:  92123
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Electrical Engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong gặp được một người bạn đời tâm đầu, ý hợp, để có được một mái ấm và gia đình hạnh phúc. Translate to English
 Free Time:  Xem ca nhạc, dạ vũ, đi du lịch, xem phim, chơi thễ thao, làm thơ, và hát karaoke. Translate to English
 I Am:  Thân thiện, cỡi mỡ, hoà đồng vơí moị người, hiền, đàng hoàng, đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định, yêu maí ấm gia đình. Translate to English
 Looking For:  Người vui vẽ, đàng hoàng, cùng chung một sở thích và quan niệm trong cuộc sống, để có thể làm một người bạn đời, giúp đỡ nhau và chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống. Translate to English

Back | Send Email to Hung (ID: 1221286)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.