Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1218166 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

GM - ID: 1218166
 IP & Posted by:  108.178.152.180 on May 31, 2013 at 8:27pm
 Updated by:  November 19, 2016 at 6:36pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  6 Feet 0 Inches (183 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Anaheim
 State/Province:  California
 Zip:  92806
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Sales
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Grow my business. Tôi muốn hoàn tất việc học tập nói Tiếng Việt. Meet someone curious and affectionate who wants to spend time with me. Gặp ai đó tò mò và tình cảm dành nhiều thời gian với. Gặp một người mới, những người khác với tôi. Translate to English
 Free Time:  Suy nghĩ, nói chuyện ... hôn;) Tôi thích xem phim, bãi biển, bơi lội. Translate to English
 I Am:  Tôi muốn nói chuyện và lắng nghe người khác. Tôi đang làm việc quá chăm chỉ kinh doanh của tôi. Tôi cần một sự xao lãng. Tôi thực sự muốn kết thúc việt học tập. Translate to English
 Looking For:  Gặp ai đó tò mò và tình cảm người muốn dành thời gian cho tôi.cash4cisco@yahoo.com Translate to English

Back | Send Email to GM (ID: 1218166)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.