Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1215613 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

timbanchantinh - ID: 1215613
 IP & Posted by:  115.73.89.41 on May 20, 2013 at 8:47am
 Updated by:  March 11, 2014 at 8:14pm
 Gender:  Gay
 Age:  31
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỹ sư xây dựng
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn chân tình để chia sẻ cuộc sống Translate to English
 Free Time:  Rảnh rổi thì đương nhiên không làm gì rồi Translate to English
 I Am:  Chẳng có gì để nói cả! Gặp nhau thì biết thôi Translate to English
 Looking For:  Tốt, man, lịch sự, biết thông cảm và chia sẻ Translate to English

Back | Send Email to timbanchantinh (ID: 1215613)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.