Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1211419 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

DUYENNOTIENKIEP - ID: 1211419
 IP & Posted by:  208.54.32.252 on May 1, 2013 at 8:40pm
 Updated by:  May 2, 2013 at 8:17pm
 Gender:  Male
 Age:  74
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  temple guardian
 Zip:  buddhisttemple
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  temple guardian
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Translate to English
 Free Time:  Vô duyên đối diện bất tương phùng Translate to English
 I Am:  Không thích tự nói về bản thân cho lắm . Thiết nghĩ đời ta bà nầy là bể khổ , sinh-lão-bịnh-tử , mọi thứ đều không tồn tại lâu mà chỉ tạm thời mà thôi , có duyên, có nợ với nhau thì mới gặp được nhau, rồi tuỳ theo nợ nhiều hay ít mà phải trả nợ ngắn hay dài , không phải ngẫu nhiên mà nên duyên vợ chồng , mà do là đã nợ nhau từ nhiều tiền kiếp, nên kiếp này phải trả , nếu chưa hết thì tiếp sang kiếp khác sau này nữa trả nợ tiếp tục ..cứ như vậy mà vòng luân hồi quay đi vòng vòng hoài ... Translate to English
 Looking For:  anh không tìm ai hết , người nào đến sẽ đến thôi, còn ai không đến sẽ chẳng bao giờ đến, vậy thì tìm kiếm làm gì .. nếu có một ai đó có cùng một tâm tư hướng về Phật Pháp thì có thể trở thành bạn Đạo chia sẻ suy nghĩ về Đạo Pháp cùng nhau thì quí hóa biết bao nhiêu ..Phật có dạy chúng ta nên hướng về chánh Pháp , quy y Tam Bảo ..không tức thị sắc , sắc tức thị không ..a di đà Phật !!! Translate to English

Back | Send Email to DUYENNOTIENKIEP (ID: 1211419)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.