Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1196479 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Duy Huân - ID: 1196479
 IP & Posted by:  171.252.68.184 on February 23, 2013 at 7:43pm
 Updated by:  January 13, 2016 at 5:07pm
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  TPHCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kĩ sư phầm mềm
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đi du lịch, khám phá cuộc sống xung quanh Translate to English
 I Am:  Tự tin, chân thành, có nghề nghiệp ổn định, chí hướng hoài bão. Translate to English
 Looking For:  Tự tin, yêu cs gia đình, có ý định nghêm túc trong chuyện tình cảm. Translate to English

Back | Send Email to Duy Huân (ID: 1196479)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.