Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1170183 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nice - ID: 1170183
 IP & Posted by:  14.161.1.138 on October 23, 2012 at 9:05pm
 Updated by:  October 24, 2012 at 8:01pm
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai gon
 Zip:  084
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Tài chính - Finance
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hoàn thành khóa C.F.O. Hoàn tất mong muốn đi hết 05 Châu để học hỏi và du lịch. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, du lịch và từ thiện Translate to English
 I Am:  Nice, rất thích trẻ em, yêu nụ cười trên môi trẻ thơ Translate to English
 Looking For:  Cùng nhìn về 01 hướng với tôi Translate to English

Back | Send Email to Nice (ID: 1170183)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.