Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1159319 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

philips nguyen - ID: 1159319
 IP & Posted by:  173.66.149.208 on September 7, 2012 at 5:41pm
 Updated by:  October 21, 2012 at 7:21pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  silver spring
 State/Province:  Maryland
 Zip:  20904
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Home Improvement Servi
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người bạn đời cùng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống,Có thể cùng sánh vai nhau trên quảng đời còn lại. Translate to English
 Free Time:  Đi dạo, đọc sách, nghe nhạc và câu cá. Translate to English
 I Am:  Một ngưới rất bình thường, dể nhìn, hiện không bị ràng buộc gia đình. Translate to English
 Looking For:  Tìm một người bạn đời cùng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống,Có thể cùng sánh vai nhau trên quảng đời còn lại. Translate to English

Back | Send Email to philips nguyen (ID: 1159319)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.