Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1130450 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mai Thu - ID: 1130450
 IP & Posted by:  115.76.73.195 on May 14, 2012 at 7:40am
 Updated by:  February 11, 2017 at 9:23pm
 Gender:  Female
 Age:  57
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Dmuathusg@yahoo
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:   Tìm bạn lâu dài ... liên hệ : dmuathusg@yahoo chấm com dmuathusg@yahoo chấm com Translate to English
 Free Time:  lam cong viec hang ngay .., Translate to English
 I Am:  Tôi là người nhẹ nhàng , thủy chung , có chiều sâu , biết bằng lòng với những gì mình có , kg xa hoa phù phiếm , vị tha giàu lòng nhân ái , ước mơ hạnh phúc Translate to English
 Looking For:   Một người đàn ông lớn tuổi hon ,tu 60 tro len biết đạo lý ,co tu duy , hiểu biết và nhân hậu Translate to English

Back | Send Email to Mai Thu (ID: 1130450)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.