Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1120990 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

sunnyvong - ID: 1120990
 IP & Posted by:  115.78.15.148 on April 5, 2012 at 10:33pm
 Updated by:  April 6, 2012 at 6:51pm
 Gender:  Female
 Age:  51
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  muốn học thêm ngoại ngữ bất kỳ nếu có thể Translate to English
 Free Time:  đọc sách ,xem tin tức , Translate to English
 I Am:  không nói được những lời ngọt ngào không xuất phát từ tâm của mình , ít nói , không thích nói chuyện dài dòng ,thích cuộc sống tự lập không thích dựa dẫm lợi dụng người khác , Translate to English
 Looking For:  người chân thật , có hiểu biết , rộng lượng và có trách nhiệm với người thân trong cuộc sống , không thích mẫu đàn ông say sưa nhậu nhẹt phải biết qúy trọng gia đình Translate to English

Back | Send Email to sunnyvong (ID: 1120990)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.