Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1101561 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vu - ID: 1101561
 IP & Posted by:  66.74.229.84 on January 19, 2012 at 10:41pm
 Updated by:  February 8, 2012 at 10:37pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  garden grove
 State/Province:  California
 Zip:  92843
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Field Tech
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm được nhiều tiền hơn đễ cho gia đìnn được đầy đủ hơn Ấm no hơn.Tiền không thể mua được tất cã, nhưng tiền là một phương tiện cho cuộc sống dể dànng hơn, tốt hơn. Translate to English
 Free Time:  play chess, play tenis, play games, excercises, watch movies,... Translate to English
 I Am:  vui vẽ, hòa đồng, thân thiện, rộng rãi,..of course I m not perfect ! Translate to English
 Looking For:  Bạn gái vui vẽ,dễ thuong thôi,không cần đẹp....and bạn trai nếu biết đánh cờ , đánh tennis Translate to English

Back | Send Email to Vu (ID: 1101561)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.