Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1082980 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tóc Dài - ID: 1082980
 IP & Posted by:  173.58.191.198 on November 8, 2011 at 10:42pm
 Updated by:  April 2, 2018 at 10:46am
 Gender:  Female
 Age:  59
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Huntington Beach
 State/Province:  California
 Zip:  92647
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Bạn, tri kỷ, nếu hợp thì tiến tới ... Translate to English
 Free Time:  sinh họat với bạn bè, du lịch Translate to English
 I Am:  Không thích chuyện thị phi . Hòa đồng với tất cả mọi người. Smile and be happy because Life is so short! Translate to English
 Looking For:  Đàn ông tính, rộng rãi, độ lượng, lịch sự, trầm tĩnh, dịu dàng, biết lo cho gia đình, săn sóc và bảo vệ bạn gái và người thân Translate to English

Back | Send Email to Tóc Dài (ID: 1082980)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.