Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1049387 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn Tu& - ID: 1049387
 IP & Posted by:  123.22.61.112 on July 12, 2011 at 1:52am
 Updated by:  July 13, 2011 at 11:21pm
 Gender:  Gay
 Age:  31
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Phan Thiet
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  NV VP
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đọc sách, báo hoặc xem phim, nghe nhạc vvv... Translate to English
 I Am:  vui vẻ, hòa đồng , chân thật và rất tình cảm Translate to English
 Looking For:  vui vẻ, biết chia sẻ, chân thật chú ý: Hình bên chỉ có tính minh họa Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn Tu& (ID: 1049387)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.