Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1014536 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phi Lê

Phi Lê - ID: 1014536
 IP & Posted by:  113.22.128.182 on March 6, 2011 at 10:02am
 Updated by:  March 19, 2017 at 9:09pm
 Gender:  Gay
 Age:  26
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  TP Hồ Chí Min
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự Do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  kiếm được nhìu bạn và tình cảm tùy thuộc vào 2 bên... Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc , đọc báo..... Translate to English
 I Am:  tiếp xúc mới rõ , trên 25t nha....mình không thích trẻ qá vì nhìu bạn tính trẻ con mình không thích Translate to English
 Looking For:  Nghiêm túc , chính chắn : không chín tám bảy một năm năm bốn bốn bảy (hãy nt trước vì số lạ mình ít khi nghe máy) Translate to English

Back | Send Email to Phi Lê (ID: 1014536)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.